TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ PHÒNG NHÂN SỰ – HÀNH CHÍNH

I. NHÂN VIÊN NHÂN SỰ – HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

* SỐ LƯỢNG: 01 người

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Công tác nhân sự 

– Phối hợp các phòng ban xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc, áp dụng quy chế đối với toàn bộ nhân sự của công ty.

– Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về việc sắp xếp, bố trí và phát triển nhân sự dựa trên sự tổng hợp, thống nhất với các bộ phận, phòng ban liên quan.

– Phối hợp phòng ban liên quan xây dựng kế hoạch nhân sự hằng năm, tính toán định mức chi phí sử dụng lao động (quỹ lương, chi phí đào tạo, BHXH, BHYT, chi phí đồng phục,…).

– Tham gia hoặc phối hợp với các bên đối tác, dịch vụ tổ chức khảo sát lương và khảo sát các chi phí lao động trên thị trường làm cơ sở xây dựng chính sách nhân sự hàng năm (nếu có). Thực hiện khảo sát chính sách nhân sự, mức độ hài lòng của cán bộ, nhân viên để cải tiến chính sách nhân sự trong công ty.

– Xây dựng và phối hợp phòng ban liên quan trong việc xây dựng nội quy lao động, các quy chế và quy trình trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá, điều động luân chuyển, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với nhân viên trong công ty.

– Phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng chương trình phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật hàng năm (nếu có tổ chức Công đoàn).

– Tổ chức và tiến hành các hoạt động nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự, thanh toán lương, chế độ phúc lợi… Quản lý hồ sơ, thông tin nhân sự theo quy định hiện hành.

– Cung cấp và quản lý các thông tin về công ty trên trang Website và các trang tuyển dụng trực tuyến để góp phần quảng bá hình ảnh công ty.

2. Công tác hành chính

* Công tác hành chính:

– Xây dựng các quy định liên quan và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

– Đảm bảo các công tác hậu cần như: lễ tân, tiếp khách, văn phòng phẩm, đồng phục, quản lý điều động xe,… Đồng thời phối hợp các bộ phận liên quan đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy trong công ty.

– Tổ chức các sự kiện trong công ty.

– Phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính; soạn thảo các văn bản theo thẩm quyền.

– Quản lý và hướng dẫn sử dụng các tài sản chung của khối văn phòng. Phối hợp nhận bàn giao trong kiểm kê và thanh lý khối tài sản chung của văn phòng.

– Là đầu mối thông tin trong công tác sửa chữa các phần mềm, các trang thiết bị, tài sản chung tại văn phòng.

* Thúc đẩy hoạt động truyền thông

– Tổ chức và thực hiện truyền thông phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty.

– Phối hợp trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ phục vụ thực hiện các thủ tục đăng ký bản quyền, bảo hộ nhãn hiệu, duy trì việc phát triển thương hiệu (nếu có).

– Tổng hợp và theo dõi kết quả các giải thưởng cũng như các chương trình tài trợ, an sinh xã hội để nâng cao hình ảnh của công ty.

II/ LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

– Mức lương: Từ 6-8 triệu đồng/tháng

– Hưởng chế độ:

+ Đóng BHXH, lương chuyên cần, nghỉ phép năm, thâm niên công tác;

+ Chế độ hiếu, hỷ, thăm hỏi, ốm đau;

+ Chế độ đồng phục, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác của Công ty và phù hợp pháp luật.

III/ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

– Ứng viên gửi hồ sơ hoặc CV về: Công ty Cổ phần Lam Sơn Invest, số 01A phố Kỳ Đồng, tổ 4 phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

– SĐT: 0919.922.556 – Emai: tuyendungdtxdls@gmail.com