KỶ NIỆM 75 NĂM BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC

Thi đua là yêu nước,
yêu nước thì phải thi đua
Và những người thi đua,
là những người yêu nước nhất

(Quan điểm về thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Thái Bình đang tích cực thi đua lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực.
Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội Vụ tỉnh Thái Bình tổ chức mít tinh nhằm ghi nhận những nỗ lực của đơn vị, cán bộ nhân viên trong các phong trào thi đua và biểu dương các lãnh đạo, cán bộ tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển các phong trào thi đua của ngành, tỉnh Thái Bình.
Cũng nhân sự kiện long trọng này, đại diện Tổng Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình (Trưởng khối thi đua các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tỉnh Thái Bình năm 2023) có lẵng hoa tươi chúc mừng.
Đại diện Ban TĐKT: Ông Nguyễn Văn Thạo – Phó Trưởng Ban lên nhận hoa chúc mừng.
Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị