Ảnh hoạt động

Lễ kỉ niệm 25 năm thành lập
Lễ khởi công: Tuyến đường bộ Thái bình – Cầu nghìn
Giải bóng đá mở rộng

Ảnh sự kiện công ty

sinh nhật Quý
Ngày 8/3 và 20/10
Kế hoạch tổng kết năm

Ảnh dự án

Thư viện tỉnh
White Place Lam Sơn Hotel

Các lớp đào tạo

Chương trình huấn luyện “Đột phá tư duy”
LỚP VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
lỚP TƯ VẤN GIÁM SÁT

NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10

NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10

Khối thi đua các thành phần kinh tế

Hội nghị ký cam kết Khối thi đua
Bàn giao Trưởng phó khối Thi đua

Tập huấn PCCC