HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2023, KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2024 – KHỐI THI ĐUA DOANH NGHIỆP THUỘC CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện Hướng dẫn số 48/HD-HĐTĐKT ngày 18/10/2023 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tỉnh Thái Bình về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2024; Hướng dẫn số 194/BTĐKT-HCTH ngày 09/11/2023 của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Thái Bình về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn 48/HD- HĐTĐKT ngày 18/10/2023.

Ngày 15/12/2023, Trưởng khối thi đua – Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Về dự Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp các quý vị đại biểu khách quý: Ông Hà Tiến Thăng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình; Ông Trần Anh Dũng – Phó Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; Ông Đỗ Văn Vẻ – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban thi đua khen thưởng tỉnh; Các ông (bà) Chủ tịch/phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thi đua khen thưởng, Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc của 11 đơn vị Doanh nghiệp trong Khối; Toàn thể Cán bộ nhân viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua khen thưởng của Tổng Công ty Lam Sơn.

Hội nghị đã xác định: Hoạt động TĐKT của Khối đã được hình thành và duy trì lâu năm, công tác TĐKT đã thành nề nếp ở tất cả các đơn vị thuộc Khối. Các đơn vị trong Khối đều nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua – khen thưởng, từ đó đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quán triệt và triển khai sâu rộng các phong trào thiết thực, hiệu quả tại các đơn vị. Phong trào thi đua đã góp phần giúp người lao động hiểu được hiệu quả của việc đoàn kết, gắn bó, tạo ra giá trị trong những năm cống hiến và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt là tác động của tình hình kinh tế thế giới. Cán bộ thi đua ở các đơn vị có trách nhiệm cao và có sự tham mưu đúng nghĩa trong công tác thi đua đạt hiệu quả, giúp lãnh đạo nhìn nhận sâu sắc ý nghĩa, giá trị của thi đua – khen thưởng trong toàn đơn vị.

Hội nghị đã đề ra PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024 của Khối thi đua các Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tỉnh Thái Bình và Ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối với những nội dung sau:

1/ Thực hiện tốt các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2/ Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

3/ Tích cực thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và các đoàn thể chính trị – xã hội trong sạch, vững mạnh, xây dựng và thực hiện đời sống văn hóa trong doanh nghiệp, doanh nhân.

4/ Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Hội nghị đã xác định được mục tiêu phương hướng và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2024: các đơn vị trong khối phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi với người lao động, đóng góp vào công tác an sinh xã hội của tỉnh… Và bầu được đơn vị xếp thứ Nhất, Nhì trình Ban thi đua khen thưởng tỉnh và Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đề nghị khen cho các tập thể: Đơn vị dẫn đầu danh hiệu Cờ thi đua cấp Tỉnh: công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình; Đề nghị Bằng khen cấp tỉnh cho 2 đơn vị: Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý, Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao – CN Thái Bình.

Và Hội nghị đã suy tôn đơn vị Tân Trưởng/phó khối 2024 gồm: Trưởng khối Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý; Phó khối: Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long, Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor.

Với bài phát biểu sâu sắc của các quý vị đại biểu khách quý, sự đóng góp quý giá trong Hội nghị của các đơn vị trong Khối thi đua, chương trình Hội nghị Tổng kết năm 2023 của Khối thi đua các thành phần kinh tế diễn ra long trọng, đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Người thực hiện nội dung

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Trần Ly – Phòng NSHC