TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ PHÒNG DỰ ÁN – ĐẦU TƯ

I/ TRƯỞNG PHÒNG

* SỐ LƯỢNG: 01 người

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Định hướng và vận hành chung bộ máy của phòng Dự án Đầu tư.

– Quản lý các triển khai các dự án của công ty, hỗ trợ các hoạt động liên quan đến pháp lý của các dự án.

– Tham gia tư vấn, theo dõi, kiểm tra và thực hiện các công việc có liên quan đến các dự án, các hợp đồng tư vấn, xây lắp công ty đã ký kết. Thường xuyên báo cáo cho Tổng giám đốc (Ban lãnh đạo công ty) về tiến độ công việc.

– Trường hợp phát sinh các công việc có liên quan đến dự án, Trưởng phòng Dự án Đầu tư phải phân tích, xác định nguyên nhân, tìm kiếm giải pháp phù hợp trình Tổng Giám đốc xem xét giải quyết.

– Tổ chức các buổi đào tạo về các bước thực hiện dự án đầu tư cho các nhân viên trong phòng để nâng cao nghiệp vụ quản lý dự án.

– Tổ chức quy trình hoạt động cho phòng Dự án Đầu tư, điều hành và giám sát các hoạt động của nhân viên trong phòng, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được công ty giao.

– Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận, phòng ban khác của công ty nhằm triển khai thực hiện dự án một cách có hiệu quả nhất.

– Điều hành tổng thể các hoạt động của dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến lúc kết thúc đầu tư dự án (chuẩn bị, triển khai, quyết toán dự án).

– Kiểm tra, xác nhận các hồ sơ quyết toán các nhà thầu tư vấn, quyết toán dự án.

II/ CÁN BỘ NHÂN VIÊN PHÒNG DỰ ÁN – ĐẦU TƯ

* SỐ LƯỢNG: 02 người

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Tìm kiếm và lập kế hoạch dự án

Nghiên cứu, phân tích thị trường, lập kế hoạch ngắn hạn, dài hạn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Công ty.

Lập kế hoạch, phương án đầu tư, khai thác các dự án: Bất động sản; khu đô thị mới; cụm công nghiệp/khu công nghiệp và phụ trợ; công trình hạ tầng; công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông… trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành phố trong cả nước trình lãnh đạo công ty phê duyệt

2. Tổ chức thực hiện

 2.1. Giai đoạn chuẩn bị dự án

2.2. Giai đoạn thực hiện dự án

2.3. Giai đoạn kết thúc xây dựng

3. Tổ chức thực hiện một số công việc khác

– Chủ trì xây dựng và trình phê duyệt các phương án, quy trình, thủ tục, mẫu hồ sơ hợp đồng, giá bán, giá cho thuê phù hợp với nhu cầu của thị trường, thị hiếu khách hàng và quy định của pháp luật hiện hành; tham mưu thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng và/hoặc cho thuê bất động sản.

– Tham mưu cho lãnh đạo Công ty việc quản lý sử dụng, khai thác có hiệu quả các dự án, khu đất và các công trình xây dựng do Công ty quản lý sử dụng, thực hiện và/hoặc liên kết thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ trì thực hiện việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế đất các dự án và các khu đất Công ty quản lý.

– Lập các báo cáo giám sát đầu tư theo quy định, soạn thảo các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của phòng.

4. Xây dựng hồ sơ năng lực và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu khác

– Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

– Chuẩn bị nội dung và tài liệu để Giám đốc Công ty tiếp xúc, đàm phán với các đối tác về hợp tác đầu tư, liên danh, liên kết thực hiện dự án.

– Lập kế hoạch, tổng hợp tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng của Công ty, kiến nghị các biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc và báo cáo lãnh đạo Công ty theo quy định.

III/ LƯƠNG, THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

– Mức lương:

+ Trưởng phòng: Từ 13-20 triệu đồng/tháng.

+ Cán bộ, nhân viên: Từ 10 – 15 triệu đồng/tháng.

– Hưởng chế độ:

+ Đóng BHXH, lương chuyên cần, nghỉ phép năm, thâm niên công tác;

+ Chế độ hiếu, hỷ, thăm hỏi, ốm đau;

+ Chế độ đồng phục, sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác của Công ty và phù hợp pháp luật.

IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:

– Ứng viên gửi hồ sơ hoặc CV về: Công ty Cổ phần Lam Sơn Invest, số 01A phố Kỳ Đồng, tổ 4 phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

– SĐT: 0919.922.556 – Emai: tuyendungdtxdls@gmail.com