KHU DÂN CƯ VÀ ĐÔ THỊ PHÍA TÂY QL10 – HẠNG MỤC NHÀ Ở LIỀN KỀ