Các loại bản vẽ xây dựng

Tùy vào từng loại dự án mà có nhiều giai đoạn thiết kế với các loại bản vẽ xây dựng khác nhau. Giai đoạn thiết kế là giai đoạn đầu tiên và quyết định đến sự thành công của một dự án xây dựng.

1. Giai đoạn Thiết kế
Với các dự án trong nước tùy vào loại và cấp công trình, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP chia ra thiết kế 1 bước, 2 bước hoặc 3 bước, bao gồm các giai đoạn như sau:

  • Thiết kế cơ sở
  • Thiết kế kỹ thuật
  • Thiết kế bản vẽ thi công

Bản vẽ thi công bao gồm đầy đủ các bản vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu, bản vẽ M&E… và đầy đủ các hạng mục trong dự án.

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công ngoài bản vẽ, đơn vị tư vấn thiết kế cần lập thêm bảng dự toán ( tương đương với BOQ ) và bảng Spec vật liệu để phục vụ công tác đấu thầu và thi công xây dựng công trình.

2. Giai đoạn Thi công
Khác với các dự án trong nước hay cơ quan nhà nước làm chủ đầu tư, các dự án tư nhân hay có yếu tố nước ngoài, giai đoạn thiết kế đơn giản và linh hoạt hơn, đơn vị tư vấn thiết kế chỉ đưa bản vẽ phương án thiết kế phương án kèm theo các chỉ dẫn về yêu cầu kỹ thuật, vật liệu. Quá trình chào thầu và thi công tùy vào từng hạng mục và giai đoạn mà có nhiều loại bản vẽ:

Estimation Drawings: Bản vẽ sơ bộ dùng cho giai đoạn báo giá
Application Drawings: Bản vẽ dùng để xin phép, ví dụ xin phép PCCC, cấp phép xây dựng…
Shop Drawings: Bản vẽ thi công dùng cho giai đoạn thi công ngoài công trường
As- Built Drawings: Bản vẽ hoàn công

Bản vẽ shop drawing là gì?
Bản vẽ các giai đoạn đầu chỉ đưa ra phương án sơ bộ và không đủ chi tiết để triển khai thi công ngoài công trường. Quá trình thi công phải cần thêm bản vẽ Shopdrawing.

Bản vẽ shop drawing là bản vẽ thi công chi tiết nhất để triển khai thi công xây dựng ngoài công trường. Dựa vào bản vẽ thiết kế kỹ thuật cùng với Spec của dự án chủ đầu tư cung cấp, nhà thầu sẽ triển khai bản vẽ shop drawing cho hạng mục thi công của mình và trình lên chủ đầu tư phê duyệt.

Vì thế mà có nhiều loại bản vẽ shopdrawing: shop drawing hạng mục ốp lát, shopdrawing hạng mục trần vách thạch cao, Shop drawings hạng điện chiếu sáng trong nhà, …

Ngày nay với sự hỗ trợ của các phần mềm và đặc biệt là mô hình 3D thông tin xây dựng , việc triển khai bản vẽ shop trở nên dễ dàng với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Bản vẽ hoàn công là gì?
Quá trình thi công xây dựng ngoài công trường không tránh khỏi những thay đổi do phát sinh, do sự nhầm lẫn của bản vẽ shop drawing, do sự va chạm về cấu kiện giữa các hạng mục, do thay đổi về chủng loại vật liệu trên thị trường hay rất, rất nhiều lý do khác… Bản vẽ hoàn công là bản vẽ công trình xây dựng đã hoàn thành cập nhật lại tất cả các thay đổi đó.

Bản vẽ hoàn công do nhà thầu lập lại trên cơ sở bản vẽ thi công đã được phê duyệt, vừa là căn cứ để làm hồ sơ thanh toán, quyết toán với chủ đầu tư, vừa là hồ sơ lưu để chủ đầu tư có thể cải tạo và mở rộng sửa chữa sau này.