Dự án đầu tư khách sạn 10 tầng White Palace Lam Sơn Hotel đạt tiêu chuẩn 3 sao. Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ đồ uống, giải khát, dịch vụ tăng cường sức khỏe.