Khu nhà ở thương mại tại khu đất Hợp tác xã Quyết Tiến